مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند
ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید سیتریک ،طعم دهنده لیمو،

بنزوات سدیم(100ppm)