ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید سیتریک ،طعم دهنده لیمو،

بنزوات سدیم(100ppm)