مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند

ترکیبات: 
مالت-عصاره رازک-آب گازدار-شکر
طعم دهنده طالبی-اسید سیتریکوویتامینهای B,C