ترکیبات: 
مالت-عصاره رازک-آب گازدار-شکر
طعم دهنده تمشک-اسید سیتریکوویتامینهای B,C