امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید فسفریک،طعم دهنده کولا،

کارامل وبنزوات سدیم(80ppm)