مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند

  اصفهان ، میدان آزادی ، چهارباغ بالا
 
                                   
تلفن:
36610313 - 36610369 -0311
فروش6632611 - 0311             
  فاکس:
6632612-0311                 
پست الکترونیک
:info@zamzamesf.com
آدرس سایت:zamzamesf.com