مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند
رسول صادقی
مدیر کارخانه و معاون اجرایی         
شماره تلفن:6639451-0311
شماره فاکس:6613379-0311

حمید شاه محمدی
مدیر  اداری
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6613379-0311
:  پست الکترونیکی
  محمد رضایی
مدیر فنی
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6613379-0311
:  پست الکترونیکی


حمیدرضا حمیدی
مدیر کنتل کیفی