امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

اين محصول با برند استار (STAR) و تارميتا (Tarmita) از اختلاط عصاره مالت با آب ، رازك و گازكربنيك و در دو نوع زير توليد مي‌شود :


1. ماءالشعير ساده

2. ماءالشعير طعم دار