مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند
 گروه زمزم در راستای حرکت رو به رشد خود اهداف چهار گانه زير را دنبال ميکند:

    -برتری در کيفيت
    -برتری در سهم بازار
    -برتری در تنوع
    -افزايش حضور در بازارهاي بين المللي
    -ايجاد و خفظ مزيت رقابتي
    -افزايش سهم بازار داخلي و خارجي
    -رهبري بازار صنايع آشاميدني كشور
    -توسعه برند در بازارهاي جهاني
    -به روز نمودن سطح فناوري و دانش فني
    -كسب بازده بالاتر از ميانگين صنعت


برتری در کیفیت


از اهداف اوليه و استراتژيهای مد نظر گروه صنايع آشاميدنی و گروه زمزم برتری در کيفيت ميباشد.

به منظور اعمال کنترل دقيق بر فرآيند توليد و کيفيت محصولات توليدی در هر يک از کارخانجات توليدی (نوشابه و يا توليد ماءالشعير و يا دوغ) و در کارخانجات با حجم توليد بالاتر بر سر راه هر يک از خطوط توليد آزمايشگاه کنترل کيفيت وجود دارد که با انجام آزمايشات مختلف و فيزيکی و شيميائی مطابق استانداردهای بين المللی و استانداردهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، کيفيت مواد اوليه محصول و در مقاطع زمانی مختلف و در حين فرآيند توليد و همچنين محصول نهائی را کنترل مينمايد. شايان ذکر است همچنين کليه عمليات قسمتهای موثر بر کيفيت محصول شامل تصفيه خانه، سختی گير ها، بطری شوی، کارخانه توليد گاز CO2 و ... نيز طبق استانداردها کنترل شده و از صحت عمليات مربوطه اطمينان حاصل ميشود.

همچنين به منظور کنترل وجود اجسام خارجی در محصولات توليدی کليه نوشابه های شيشه ای با استفاده از دستگاه چشم الکترونيکی کنترل ميشوند. شايان ذکر است در حال حاضر اکثر شرکتهای گروه زمزم موفق به اخذ گواهينامه های ISO 9002، HACCP و ISO 14001 گرديده اند.
برتری در سهم بازار

موارد ذيل باعث گرديده حضور و رهبری بازار در تمامی نقاط کشور در اختيار گروه زمزم باشد:

    -بررسی و تحقيقات بر روی بازارهای درون و برون مرزی
    -دسترسی به بازارهای جديد
    -توسعه فعاليت بر روی بازارهای موجود
    -افزايش ظرفيت توليد
    -بهينه سازی و توسعه سيستمهای فروش و بازاريابی
    -توسعه فعاليتهای برون مرزی در امر صادرات محصول
    -استفاده از پيشرفته ترين تکنولوژی و فن آوری روز دنيا

كليه موارد فوق باعث گرديده حضور و رهبري بازار در تمامي نقاط كشور در اختيار گروه زمزم باشد.

برتری در تنوع


حوزه جغرافيائی گسترده در توزيع و ذائقه و سليقه مشتری از يک سو و همچنين صادرات محصولات توليدی به حوزه خليج فارس و ساير کشورهای اقماری از سوی ديگر باعث گرديده تا گروه زمزم با استقرار و استفاده از معاونت تحقيق و توسعه در گروه و کليه شرکتهای تابعه استراتژی برتری در تنوع را بعنوان دومين استراتژی قلمداد نمايد.

اين استراتژی همچنين موجب حفظ و توسعه در سهم بازار گرديده است.

در حال حاضر گروه زمزم با بيش از ١٠٠ نوع محصول با سايزها و طعهمای متنوع پيشرو در امر نوع آوری ميباشد.
افزایش حضور در بازارهای بین المللی

گروه زمزم با تکيه بر توان علمي و تحقيقاتي خود و لحاظ نمودن پارامترهاي بين المللي از جمله ابداع فرمولاسيون هاي مختلف مطابق با ذائقه مصرف کننده در کشورهاي ديگر , قصد دارد حضور خود را در بازارهاي بين المللي افزايش داده و به عنوان تنها شرکت ايراني در تاريخ ايران از طريق اعطاي ليسانس به شرکتهاي پرکن,نسبت به توليد تحت ليسانس در کشورهاي ديگر اقدام نمايد.