مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند

  اصفهان ، ایران
آدرس:میدان آزادی ، چهارباغ بالا
 
                                   
تلفن:
36610313 - 36610369 -0311
فروش36632611 - 0311             
  فاکس:
36632612-0311                 
پست الکترونیک
:info@zamzamesf.com
آدرس سایت:zamzamesf.com