مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند
برگزاری جلسه بررسی اقتصادی شرکت زمزم اصفهان
جلسه بررسی اقتصادی عملکرد شرکت زمزم اصفهان در سال 1391 تاریخ 14/2/1392 در محل بنیاد و با حضور مدیر مجامع بنیاد ، قائم مقام هلدینگ زمزم ایران ، کارشناسان و اعضاء هیئت مدیره شرکت برگزار گردید . لازم به توضیح است که شرکت زمزم اصفهان بعنوان اولین شرکت هلدینگ زمزم نسبت به ارائه صورتهای مالی با شرایط مقبول و برگزاری جلسه بررسی اقتصادی اقدام نموده است .